M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Vakuumsystem, Iskondensering (Körting)

Is-/torrkondenseringsanläggningar är kontinuerligt arbetande system för att generera och vidmakthålla vakuum i deodorisering av matoljor; i frystorkningsprocesser och för lösningsmedelsåtervinning.

  • Fullkomlig separering av köldmedia och produkt
  • Minsta möjliga avloppsvattenmängd och miljöbelastning
  • Okomplicerad konstruktion, pålitlig drift
  • Litet platsbehov
  • Installationer över hela världen sedan 1988
TopContent: ProductGroup (9572)
Default.Master