M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Vakuumsystem (Körting)

Av alla evakueringssystem för ångturbinkondensorer är 2-stegs ångejektorsystem det mest använda. Kännetecknande för detta system är hög driftsäkerhet kombinerat med minimalt underhållsbehov. Vidare är handhavandet väldigt enkelt: vid start och stopp behöver endast ventiler manövreras sedan kan man "glömma" ejektorerna. På köpet fås också energi- och kondensatåtervinning. Ejektorkondensorerna kyls av kondensatet från turbinen och ejektorkondensatet leds tillbaka till turbinkondensorn.

  • Inga rörliga delar - inget underhåll - hög driftsäkerhet
  • Litet platsbehov
  • Låg investeringskostnad
  • Energi- och kondensatåtervinning
TopContent: ProductGroup (9572)
Default.Master