M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Vakuumsystem med blandningskondensorer (Körting)

Systemet som visas på principritningen når ner till 1 mbar det är möjligt att nå 0,01 mbar med ett ejektorvakuumsystem. Tillgänglig kylvattentemperatur bestämmer trycket i första blandningskondensorn. På ritningen har två ejektorer seriekopplats för att nå ett sugtryck av 1 mbar med lägsta möjliga drivångförbrukning. Ytterligare två ejektorsteg komprimerar okondenserbara gaser i sugflödet från första kondensorn till atmosfärtryck. Den mellanliggande blandningskondensorn kondenserar drivångan från föregående ejektor.

  • Underhållsfri drift
  • Robust och enkel konstruktion
  • Inga rörliga delar
  • Okänslig för igensättning i kondensorn
TopContent: ProductGroup (9572)
Default.Master