M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Vakuumsystem med vätskeringpump och tubkondensor (Körting)

Att kombinera ejektorer med en vätskeringvakuumpump innebär att man kan utnyttja bådas fördelar. Systemet kan installeras med både barometrisk och ickebarometrisk uppställning. Kondensorn/kondensorerna kan placeras horisontellt eller vertikalt.

  • Kort uppstartstid med förbikopplad ejektor
  • Kondensat kan avskiljas från förkondensorn
TopContent: ProductGroup (9572)
Default.Master