M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Vakuumsystem - SB-serien (nsb)

Användning:

 • För explosiva gaser
 • När det finns risk för polymerisation eller reaktion vid stigande kompressionstemperaturer
 • När oljefri komprimering krävs
 • För gasåtervinningsanläggningar
 • Även för gasskrubbning
 • För korrosiva miljöer eller applikationer

Fördelar:

 • Nästan ingen ökning av gastemperaturen
 • Lågt slitage
 • Minskade underhållskostnader
 • Minskade driftstopp - kort stopptid vid service
 • Hög driftsäkerhet
 • Låg ljudnivå
TopContent: ProductGroup (9572)
Default.Master