M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Grafitvärmeväxlare (GAB Neumann)

Grafitvärmeväxlare

"Spiralvärmeväxlare", fritt översatt från tyskans Ringnut och engelskans annular groove, med 0,48 till 27,8 m² värmeväxlande yta. Konstruktionen möjliggör optimeringar både på processidan och mediasidan. Optimeringar som t ex betyder bästa självrensning, bästa värmeväxlande effekt, avstämda uppehållstider vid reaktionsvärmeväxling o.s.v. Mycket mindre platskrävande än motsvarande blockvärmeväxlare eller rörvärmeväxlare. En modellserie kan byggas in direkt i en glaskolonn. GMP-utförande innebär bl a: inga svarta partiklar i t ex produkter typ läkemedel, synglas för optisk kontroll av renhet, handlucka för besiktning och ev mekanisk rengöring, rengöringskontroll. Roterande spoldysa i PTFE som extra tillbehör.


  • Homogent material
  • Även i GMP-utförande
  • Optimalt självrensande
  • Mindre platskrävande
  • Direktinbyggnad i glaskolonn möjlig
TopContent: ProductGroup (8861)
Default.Master