M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Kieselkarbid värmeväxlare (GAB Newmann)

Kiselkarbid värmeväxlare

Värmeväxlare i det mycket korrosionsbeständiga materialet kiselkarbid (SSiC) som även har en mycket hög värmeledningsförmåga.
Beständig mot alla saltlösningar, syror och lösningsmedel.
Designad för att undvika alla typer av dödutrymme för en så hygienisk utformning som möjligt.
Speciellt användbar multifunktionella anläggningar med många olika produkter samt även i cGMP-processer.
Olika designer möjliga (vertikala, horisontella, lutande)

TopContent: ProductGroup (8861)
Default.Master