M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Specialvärmeväxlare för vakuumpumpar (GAB Neumann)

Väljer man 2 kyldelar kan man t ex ha del 1 ner till bara någon plusgrad och del 2 ner till t ex -30ºC. Alternativt en kyldel ner till -60ºC.


  • Finns även i GMP-utförande
  • 2-kretssystem i en enhet
TopContent: ProductGroup (8861)
Default.Master