M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Värmeväxlare - Twisted Tube®

Twisted Tube, Koch Heat Transfer

Effektivare värmeöverföring, minskad nedsmutsning, eliminerar vibrationsskador.

TWISTED TUBE® värmeväxlare kan ge en högre värmeöverföringskoefficient än någon annan typ av tub- och rörvärmeväxlare. Värt att notera är att man för befintlig tub- och rörvärmeväxlare vanligtvis endast behöver byta tubpaketet och inte skalet.

  • Virvelflöde på mantel- och tubsidan framkallar turbulens för att förbättra värmeöverföringen.
  • Kraftfull turbulens uppnås även vid höga viskositeter och/eller låga hastigheter vilket minskar försmutsning på tub och mantelsidan. 
  • Jämn flödesfördelning ger effektivare längd och ytområde som medför kompakta värmeväxlare. 
  • Tuberna stödjer varandra längs hela tublängden och på så vis eliminerar vibrationsskador. Behovet av baffelplåtar elimineras och därmed finns inga stillastående områden för anläggning och tryckfallet minskar.

Exempel på användningsområden inom kemi-, energi-, pappers-, stål- och processindustrin:

  • Förvärmning
  • Kylare
  • Kondensorer
  • Reboilers
  • Kompressor mellanstegskylare
TopContent: ProductGroup (8861)
Default.Master