M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

WUTRA spjäll och ventiler (EMDE)

Ett viktigt led i pulverhanteringen är att kunna stänga av och leda om pulverflöden. WUTRA har i sitt program robusta skjutspjäll och fördelningsventiler med god flödesgeometri och hög driftsäkerhet. Det finns flera olika möjligheter till manövrering och val av utförande.

  • Optimerad flödesgeometri
  • Möjlighet till måttbeställning
  • God dammavtätning
  • Stort materialurval
  • Moduluppbyggt drivkoncept
TopContent: ProductGroup (8829)
Default.Master