M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Elastiska komponenter i spår

Med elastiska komponenter i spårkonstruktionen kan underhållskostnader reduceras och längre livslängd erhållas, med lägre livscykelkostnader som resultat. Det finns idag erfarenhet kring positiva effekter genom reducering av dynamiska krafter i ballasten, större lastfördelning, utjämning av styvhet längs spåret och ökad kontaktyta mellan sliper och ballast.

Speciellt intressant är det då spår uppgraderas för högre axellaster eller högre hastigheter. På platser där makadamen bryts ner snabbt, t.ex. vid hårt underlag eller vid övergångar mellan styva och mjuka underlag, har ballastmattor eller Under Sleeper Pads en gynnsam effekt. Läs vidare under respektive produkt.

  • Lägre underhållskostnader
  • Längre livslängd för ballast
  • Stabilisering av spårgeometrin
  • Ökad komfort för passagerare
TopContent: ProductGroup (8972)
Default.Master