M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Elastiska lösningar för järnväg

Spårbunden trafik är en allt viktigare del i det moderna samhället. Med det följer även ökade krav på tillgänglighet, ljud och vibrationer, komfort i vagnar, lång livslängd och låga underhållskostnader. Våra lösningar, produkter och komponenter av SYLOMER® och SYLODYN® är i det avseendet mycket moderna. Vi särskiljer systemen åt genom dess dynamiska systemfrekvens. Om inte våra standardsystem löser problemen har vi även möjlighet och resurser att ta fram unika lösningar för speciella behov.

  • Reducering av vibrationer och stomljud
  • Längre livslängd för spår och vagnar
  • Lägre underhållskostnader
  • Optimala och kostnadseffektiva lösningar
TopContent: ProductGroup (8972)
Default.Master