M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Massa-fjädersystem med SYLOMER & SYLODYN

Getzner massa fjädersystem

Med en tung massa i form av en betongplatta på ett högelastiskt material nås mycket god vibrationsisolering mot tågstörningar. Vanligaste användningsområdet är tunnlar under känsliga lokaler såsom sjukhus, konserthus m.fl. För tågtrafik med full axellast är normala system uppbyggda med plattor eller remsor av SYLOMER® eller SYLODYN®.

För lättare axellaster som spårvagnstrafik används normalt SYLOMER®-mattor där betongplattan gjuts direkt på en heltäckande elastisk matta. Kontakta oss för speciellt prospekt om system för lättare axellaster.

Systemfrekvenser från 6 Hz och uppåt.

  • Låg resonansfrekvens - mycket god vibrationsisolering
  • Låga underhållskostnader
  • Mycket lång livslängd
  • Erfarenhet och kompetens
TopContent: ProductGroup (8972)
Default.Master