M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Bullerplank/bullerskärm, NoiseTrap

Noisetrap bullerskärm, Aqvis Miljö 2017

NOISETRAP® är en ny serie av bullerskydd för att dämpa buller från järn- och spårväg. Det är den första smarta bullerskärmen som genom akustiska resonatorer (s.k. Helmholtzresonatorer) avstäms mot de störande frekvenserna.

Nya mätningar visar att cirka 10 dB bullerreducering är möjligt med den nya tekniken.

Helmholtzvarianten kan nå högsta ljudabsorptionsklass (A4) i avstämda frekvenser. Ljudisoleringen för Standardvarianten är på högsta nivå, 33 dB (klass B3).

NOISETRAP® tillverkas av beständig återvunnen HD-polyeten. Materialet har lång livslängd, tål fukt, spricker ej och svår att klottra på då färg inte fäster.

Järnvägsbuller är den negativa konsekvensen av att transporter och bebyggelse kommer närmare varandra. NOISETRAP® kan i vissa fall ersätta åtgärder som fönsterbyten och t.o.m. inlösen. NOISETRAP® Helmholtz kombinerar akustiska funktioner - skärmning, ljudisolering och absorption.

Fördelar:

  • Effektiv bullerskärmning/bullerdämpning, både spårnära och vid mottagare. 
  • Minimal klottersanering 
  • Minimalt underhåll 

Akustikverkstan har med hjälp av laboratorie- och fältmätningar gjort en simulering av en tågpassage för att illustrera effekten av NoiseTrap spårnära bullerskärm.

Lyssna på effekten av NoiseTrap spårnära bullerplank (7MB)
OBS! Klicka på ikonen för bildspel för att kunna lyssna på ljudet.

TopContent: ProductGroup (48749)
Default.Master