M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Spårdämpningssystem, STRAILastic

STRAILastic A

STRAILastic är en serie spårdämpningssystem som löser buller- och vibrationsproblem i gatumiljö. Systemens utveckling har tagit fasta på problemen med befintliga lösningar och skapat en ny standard med bättre dämpning, lägre underhåll och snabbare montering.


STRAILastic_S
Det unika för systemet STRAILastic_S är att det förtillverkas och monteras snabbt och effektivt på plats av BEST-entreprenören. Systemet är utvecklat för att ge en jämn styvhet och nedfjädring längs spåret. Detta bidrar till ökad livslängd på anläggningen och förbättrad åkkomfort.

Systemet erbjuder en god elektrisk isolering och uppfyller DIN EN50122-2.

Fördelar STRAILastic_S:
•    Förtillverkning - korta trafikstopp vid upprustning
•    Lång livslängd
•    Underhållsfritt
•    Skräddarsydd, konstant elasticitet


STRAILastic_R
STRAILastic_R är en serie system för grässpår. Genom att kapsla in spårets befästningar så skyddas anläggningen genom att man skiljer på räls/befästning från jord och gräs. Detta ger en elektrisk isolering och uppfyller DIN EN50122-2, minskad korrosion på räls och befästningar och en reducerad ljudnivå.

Dessutom så kan man i nödfall köra andra fordon på systemet och därför öka tillgängligheten i händelse av en olycka då utryckningsfordon kan köra på anläggningen utan att skada den.

Fördelar STRAILastic_R
•    Fullständigt UV-resistent
•    Lång livslängd
•    Underhållsfritt
•    Modulärt för möjligheter till anpassning


STRAILastic_A
STRAILastic_A är en så kallad rälsdämpare som används för att minska buller från räls/hjul-kontakt och rälsens sjungande när spåret belastas. Systemet monteras mellan befästningar och reducerar buller från spåret med 3-6 dB(A).

Systemet fungerar genom att öka massan på räls och därmed dess benägenhet att sättas i egensvängning samt att bidra med dämpning för att minska egensvängningar som ändå uppstår.

Fördelar STRAILastic_A
•    Snabb effektiv installation
•    Bullerdämpning utan barriäreffekter
•    Fullständigt väderbeständig
•    Underhållsfri

TopContent: ProductGroup (48755)
Default.Master