M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Under Sleeper Pads / Slipermattor för vibrationsisolering

Vibrationer från spårtrafik är ofta kostsamt att åtgärda. Oavsett om det är befintliga spår eller nya så finns det idag ett kostnadseffektivt alternativ till ballastmattor. SYLOMER®-mattor som monteras under slipers är anpassade för det mest störande frekvensområdet för stomljud. SYLOMER® Under Sleeper Pads kan monteras på både betong- och träslipers med god vidhäftning. Systemfrekvens >25 Hz.

  • Anpassad stomljudsisolering
  • Kostnadseffektiv metod
  • Enkel installation vid befintliga spår
  • Lång livslängd
  • Tåligt och resistent material

 

Slipermattor för reducerad LCC

 

ÖBB har med erfarenhet från minst 1500 st installationer med Under Sleeper Pads (USP) skapat en ny strategi för lägre underhållskostnader och längre livslängd , med lägre livscykelkostnader (LCC) som resultat.

USP reducerar dynamiska krafter i ballasten, reducerar korrugering, utjämnar styvheten längs spåret och ökar kontaktytan mellan sliper och ballast.

USP används vid höga axellaster och för sträckor med hög trafikbelastning, i övergångszoner, på broar, i kurvor och för spårväxlar. 

  • Lägre underhållskostnader
  • Längre livslängd för ballast
  • Stabilisering av spårgeometrin
  • Ökad komfort för passagerare
TopContent: ProductGroup (48738)
Default.Master