M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Ljudisolering av musik- och danslokaler

I lokaler med krav på hög ljudisolering gäller speciella konstruktioner och lösningar. Normalt används flytande golv-konstruktioner med elastiska element av SYLOMER, SYLODYN eller Stålfjäder-element för systemfrekvenser från cirka 5 Hz och uppåt.

Ljudisolerande undertak pendlas med SYLOMER-hängare eller Stålfjädrar. Även väggar kan monteras elastiskt avskilt från byggnadsstomme. Materialens dokumentation tillhör de bästa i branschen, vilket borgar för säkra lösningar.

  • Mycket god vibrations- och basljudsisolering
  • Väldokumenterade produkter  
  • Enkel installation
  • Lång livslängd
TopContent: ProductGroup (8935)
Default.Master