M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Stegljudsisolering i bjälklag

Hög stegljudsisolering i träbjälklag

För att säkerställa Ljudklass B eller högre kräver en helhetssyn på ljudisoleringen mellan lägenheter. Ljudöverföringen från en lägenhet till en annan kan ta flera vägar varav stegljudet många gånger är dimensionerande. Inte nog med att den inbyggda stegljudsisoleringen skall isolera exciteringen av stegljud, den skall samtidigt vara tillräckligt styv för att ej ge för stora nedfjädringar. Därutöver skall den var dynamiskt mjuk under lång tid och ej ha någon nämnvärd krypning. SYLOMER® är ett material som uppfyller alla krav för flytande golv i nyproduktion och renovering.

  • God vibrations- och stegljudsisolering
  • Väldokumenterat material
  • Enkel installation
  • Lång livslängd
TopContent: ProductGroup (8935)
Default.Master