M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Vibrationsisolering av byggnader nära spårbunden trafik

Hus på fjädrande bädd med Sylomer och Sylodyn

Förtätningen av samhället gör att infrastruktur och bebyggelse närmar sig varandra. Mark som ej tidigare kunnat utnyttjas pga risk för stomljudsstörningar från spårbunden trafik kan idag bebyggas. Genom att bygga hus på en fjädrande bädd kan störningar avskärmas och en godkänd ljudmiljö inomhus erhållas.

Lösningar för detta problem är vanligtvis elastomerer av SYLOMER® och SYLODYN®. Materialen byggs in vilket ställer mycket höga krav på en lång livslängd med full dynamisk funktion. Viktigt är också att ha full kontroll på krypning och sättning över lång tid och konsekvenser i byggnadsstommen.

Vi erbjuder system för alla typer av grundläggning. Vi kan hantera de flesta lastfall och krav på vibrationsisolering. Vår service innefattar tekniska analyser för projektering och skräddarsydda leveranssystem för effektiv installation. 

  • Mycket bra vibrationsisolering
  • Anpassat för aktuellt frekvens- och amplitudområde
  • Stort antal referenser
  • Full funktion under lång tid

Hus på fjädrande bädd med stålfjäderelement

Bostäder direkt ovanför eller intill spårbunden trafik är många gånger nödvändigt för att kunna erbjuda boende i centrum i storstäder. Liljholmstorget, som är Sveriges första byggnader på stålfjäderelement, är ett bra exempel på hur man kan lösa det miljömässigt. De boende märker inte av att det går 4 t-banespår i källaren och det är till stor del tack vare de drygt 300 Gerb stålfjäderelementen med Visco® -dämpning.

Vi erbjuder system för alla typer av grundläggning. Vi kan hantera de flesta lastfall och krav på vibrationsisolering. Vår service innefattar även dimensionerings- och projekteringshjälp. 

  • Mycket god vibrationsisolering 
  • Lång livslängd 
  • Stort lastområde
TopContent: ProductGroup (8935)
Default.Master