M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Modul- och elementsystem

Modul- och elementsystem

Montagefärdiga system och moduler är en allt viktigare del i byggprocessen och större ansvar läggs på leverantörerna för att klara dagens högre ljudkrav. Dagens Ljudklasser innebär att gamla metoder omprövas och nya material kommer in i byggsystem som delkomponent för att systemleverantören skall kunna vara konkurrenskraftig. De vanligaste applikationerna är lister eller plattor av SYLOMER® och SYLODYN® för byggmoduler i form av volym- eller vägg- och bjälklagselement, samt även trappor och vilplan.

  • God vibrations- och stegljudsisolering
  • Väldokumenterat material
  • Bra dimensioneringsunderlag
  • Enkel installation
  • Lång livslängd
TopContent: ProductGroup (8935)
Default.Master