M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Vibrationsisolering av HVAC

Aggregat och maskiner för att styra klimat och luftkvalitet inomhus installeras vanligtvis på vindsbjälklag eller på tak och kan ge lågfrekventa bullerstörningar. Lågfrekvent buller påverkar både koncentrationsförmåga och välbefinnande.

Stålfjäderisolatorer ger bästa möjliga vibrationsisolering. Om de kombineras med en elastomer som Sylomer® erhålls även en mycket bra stomljudsisolering i medelhöga och höga frekvenser. Vid risk för stomljud från 200 Hz och uppåt rekommenderas en sådan lösning.

Vi kan erbjuda:

ISOTOP® - högkvalitativa stålfjädrar i två olika storlekar för små och stora laster. De kan byggas ihop i blockelement (BL) för maximal flexibilitet. ISOTOP® kan även levereras med en kärna av Sylomer® HD för ökad stabilitet (DSD), lämpligt för frekvensstyrda maskiner eller installationer med hög vindbelastning.

I programmet ingår stomljudsisolerande montageplattor (FP/K) som reducerar störningar i högre frekvenser. Mycket god isolering mot lågfrekvent buller.

  • Lösningar för alla behov
  • Olika typer av rostskydd
  • Flexibelt montage

Bild: Vibrationsisolering av fläktaggregat och kylmaskiner

TopContent: ProductGroup (8935)
Default.Master