M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Stålfjädrar för industriella applikationer

Vi har ett stort urval av stålfjädrar för elastisk infästning och inbyggnad i välbalanserade roterande maskiner med små obalanskrafter. Exempel på maskiner är fläkt-, kyl- och generatoraggregat, kompressorer m.m. Vibrationsisolering av maskiner görs i syfte att reducera periodiska dynamiska krafter eller stötar och förhindra att de sprids till omgivningen.

Vårt produktprogram från olika leverantörer medför stor flexibilitet i valet av lösning. Dessutom innebär det för kunden pressade priser och hög leveranssäkerhet.

Kontakta oss för mer information och teknisk rådgivning.

Vår lösningar: ISOTOP stålfjäderelement, Vibrabsorber AMC eller Gerb stålfjäderelement.

  • Mycket hög vibrationsisolering
  • Stort urval av typer 
  • Konkurrenskraftiga priser

Alternativa produkter kan, beroende på aktuella krav, vara SYLOMER & SYLODYN eller gummiisolatorer.

TopContent: ProductGroup (8904)
Default.Master