M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Tysta och vibrationsfria produkter

Buller och vibrationer fokuseras allt mer när det gäller industriella produkter och konsumentprodukter, med konkurrenskraft och EU-normer som drivande faktorer. Genom minskade vibrationer i produkten ökar livslängden på andra komponenter eller så kan billigare komponenter användas. Med SYLOMER®-material erhålls tystare och mer vibrationsfria produkter, vilket ökar värdet av dem och man får försprång på marknaden.

  • God vibrationsisolering
  • Flexibelt och mångsidigt material
  • Hög kemisk resistens
  • Lång livslängd
  • Hög grad av kundanpassning
TopContent: ProductGroup (8904)
Default.Master