M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Vibrationsisolerade turbinfundament

Investeringar inom energisektorn ökar, likaså kraven på miljö och kvalitet. För kraftverken innebär det att välja beprövade lösningar. Turbinfundament bör avisoleras dynamiskt från byggnadsstommen för att förhindra spridning av vibrationer och minimera strukturdynamiska problem. Våra lösningar med GERB stålfjäderelement möter samtliga krav med stora möjligheter till kundanpassningar.

GERB levereras med eller utan Viskodämpning speciellt anpassade för att isolera vibrationer från cirka 4 Hz.

  • Beprövade lösningar
  • Mycket hög vibrationsisolering
  • Förbättrad lastdistribution
  • Underhållsfritt
TopContent: ProductGroup (8904)
Default.Master