M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Ånga, Gas & Energiteknik

Kraft- och processindustrin

Välkända leverantörer och varumärken för turbiner, kompressorer, vakuumpumpar, fläktar, ejektorer och separationsutrustning.

Turbomaskiner och vakuumsystem

Vi levererar såväl ång- och gasturbiner som turbo- och skruvkompressorer för industriella applikationer. För processer med höga flöden och låg tryckuppfordran passar våra fläktar bättre. Båda alternativen kan användas för industriella gaser och för ångkompression.

Venturiteknik med ejektorer och termokompressorer för t.ex. återvinning av ånga, transport av gas och för att skapa vakuum. Vi tillhandahåller även kolvkompressorer och kompressoranläggningar.

Mekaniska och termiska vakuumsystem samt vätskeringkompressorer för kemisk- och farmaceutisk industri.

Separationsutrustning

Inom masstransport, droppavkiljning och vätskevätskeseparation har vi ett brett spektrum av produkter som används i flera enhetsprocesser såsom destillation, absorption, stripping och skrubbning.

TopContent: BusinessArea (8475)
Default.Master