M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Gasproduktion och gasrening

Förgasning av biomassa, tallolja och andra råvaror för att producera syntesgas. Syntesgasen,renas i olika delsteg, alternativt utgår man från naturgas, och gasen kan sedan vidareförädlas till metanol, petrokemiska produkter, biodiesel polymerer mm.

 

TopContent: BusinessArea (8475)
Default.Master