M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Flowpackmaskiner, horisontella

Flowpackmaskiner är vanliga förpackningsmaskiner till bland annat olika typer av bageri- och matprodukter. Vertikala eller horisontella flowpack använder normalt en plan film, eventuellt förtryckt, och formar en tub/slang som produkten löpande matas in i.

Filmen svetsas i underkant längsgående samt produkten förseglas med roterande profilerade förseglingsbackar och klipps därefter av och produkten glider ut på ett transportband.

Olika optioner kan läggas till maskinerna i varierande grad. För att öka hastigheten kan dubblering eller tredubbling av antalet förseglingsbackar göras (servodrivna roterande förseglingssystem 45-50-55-75 Evo). Beroende på produktens längd kan då ett mycket högt antal produkter packas.

För ökad livslängd på produkten, t.ex. genom förändring i påsens atmosfär (borttagande av syre och/eller införande av vatten/alkohol).

Ökad hastighet betyder även att maskinen måste matas kontinuerligt för att få fullt utbyte. Vi har komplett program för att automatisera transporten av alla typer av produkter och förpackningsslag.

TopContent: BusinessArea (8445)
Default.Master