M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Analysatorer & IQ Sensor Net

Online-mätningar utförs av olika anledningar, det kan vara gränsvärden som skall uppfyllas i ett reningsverk med det kan också vara ett hjälpmedel för styrning av energikrävande luftarutrustning på avloppsreningsverk. Flertalet parametrar kan vi mäta med givare men exempelvis fosfat och fosfor kräver ett provuttag och blandning med reagenser.

IQ Sensor Net är ett flerelektrodsystem som länkas ihop efter behov. Även externa givare av annat fabrikat kan länkas in i IQ Sensor Net.

produkter (16 st)

Mätsystem IQ Sensor Net - Processmätning av pH, konduktivitet…

IQ Sensor Net utgör ett flexibelt intelligent system med bl.a. konduktivitetssensorer för applikationer i industriella och kommunala avloppsreningsanläggningar.

Konduktivitetsensor till IQ Sensor Net

TetraCon® 700 IQ ansluts till WTW´s flexibla IQ Sensor Net. TetraCon® 700 IQ mäter konduktivitet online på vattenverk, industriella och kommunala avloppsreningsverk.

Elektrokemisk syresensor till IQ Sensor Net

TriOxmatic® 700 IQ ansluts till WTW's flexibla IQ Sensor Net. TriOxmatic® 700 IQ är en elektrokemisk syresensor för mätning av syrenivåer på industriella och kommunala avloppsreningsverk. TriOxmatic® 702 IQ är en syresensor anpassad för mätning av restsyre i exempelvis ultrarena vatten.

Turbiditetsensor till IQ Sensor Net

VisoTurb® 700 IQ ansluts till WTW´s flexibla IQ Sensor Net. VisoTurb® 700 IQ mäter turbiditet i avloppsvatten, processvatten och dricksvatten med hög noggrannhet och med minimalt underhåll. 

Jonselektiv nitratsensor till IQ Sensor Net

NitraLyt®Plus 700 IQ ansluts till WTW´s flexibla IQ Sensor Net. NitraLyt®Plus 700 IQ är en jonselektiv sensor för onlinemätning av nitrat på industriella och kommunala avloppsreningsverk. Nitratsensorn har automatisk störjonskompensation för klorider.

Onlinemätning med absorbansteknik till IQ Sensor Net

CarboVis®, NiCaVis® och NitraVis® är tre robusta sensorer för optisk mätning av TOC, BOD, COD, NO3, NO2, SAC och TSS i såväl kommunala reningsverk som processindustrin.

Ortofosfatmätare till IQ Sensor Net

P 700 IQ är en analysator för ortofosfat som ansluts direkt till mätsystemet IQ Sensor Net. Analysatorn är särskilt lämplig för mätningar inom avloppsvattenbehandling.

Onlinemätning - IQ Sensor Net 182

Modulärt system för ett komplett sensornätverk idealisk för olika installationsbehov. Detta är ett kraftfullt system för att kontinuerligt mäta vattenkvalitetsparametrar var som helst i en anläggning för processtyrning.

pH-sensor till IQ Sensor Net

Sensolyt® 700 IQ ansluts till WTW´s flexibla IQ Sensor Net. Sensolyt® 700 IQ mäter pH i avloppsvatten, processvatten och dricksvatten med hög noggrannhet och med minimalt underhåll. 

Optisk syresensor till IQ Sensor Net

FDO® 700 IQ ansluts till WTW´s flexibla IQ Sensor Net. FDO® 700 IQ är en optisk syresensor för syremätning online på vattenverk, industriella och kommunala avloppsreningsverk.

Susphaltsensor till IQ Sensor Net

ViSolid® 700 IQ ansluts till WTW´s flexibla IQ Sensor Net. ViSolid® 700 IQ mäter suspenderade partiklar och slamhalt på industriella och kommunala avloppsreningsverk.

Jonselektiv ammoniumsensor till IQ Sensor Net

AmmoLyt®Plus 700 IQ ansluts till WTW´s flexibla IQ Sensor Net. AmmoLyt®Plus 700 IQ är en jonselektiv sensor för onlinemätning av ammonium på industriella och kommunala avloppsreningsverk. Ammoniumsensorn har automatisk störjonskompensation för kalium.

Jonselektiv ammonium- och nitratsensor till IQ Sensor Net

Varion®Plus 700 IQ ansluts till WTW´s flexibla IQ Sensor Net. Varion®Plus 700 IQ är en jonselektiv kombinationssensor för onlinemätning av både ammonium och nitrat på industriella och kommunala avloppsreningsverk. Varionsensorn har automatisk störjonskompensation för kalium och klorider.

Analysator för ammonium, nitrat, fosfat och nitrit

Analysatorn är kompletterbar med 3 moduler för ammonium, nitrat, fosfat och nitrit.

Slamnivåmätare till IQ Sensor Net

IFL 700 IQ är en robust sensor för slamnivåmätning i såväl kommunala reningsverk som processindustrin. Mättekniken baseras på ultraljudseko där den intelligenta signalbearbetningen lätt urskiljer oönskade interferenser från exempelvis fasta installationer i bassängen.

Onlinemätning - IQ Sensor Net 181

Vill du byta eller förnya din analoga mätpunkt? Då erbjuder 181-systemet en extremt kostnadseffektiv lösning. Utvecklad för avloppsvatten men lika användbar i dricksvatten- och processapplikationer.

TopContent: BusinessArea (8446)
Default.Master