M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Konduktivitetsmätare

Konduktivitet är ett mått på hur väl ett material kan transportera elektrisk laddning. En konduktivitetsmätare kan populärt beskrivas som en "ohm-meter". Den beräknar resistansen i en lösning, genom att mäta strömmen som flyter mellan två spänningssatta elektrodytor.

Konduktiviteten brukar oftast betecknas med den grekiska bokstaven sigma. Mätningen av ledningsförmågan är vanligen uttryckt i µS/cm eller mS/cm alternativt mS/m. Lösningens ledningsförmåga definieras som det inverterade värdet på lösningens resistans per längdenhet, Lf= 1/(R*L).

Vi erbjuder ett komplett sortiment av instrument och mätceller från ledande tillverkare av online, lab- och fältinstrument för konduktivitet. Vi kan erbjuda utrustning för mätning av hög så väl som mycket låg konduktivitet samt induktiva- och elektrokemiskt självrengörande mätceller för extremt krävande applikationer. Läs mer på respektive tillverkares hemsida Knick, WTW, Dr. Kuntze.

Säkerhetsdatablad kan erhållas genom att maila till växeln: infose@christianberner.com

TopContent: BusinessArea (8446)
Default.Master