M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Kyvetter

produkter (21 st)

667-UV sekundär kalibreringsstandard i UV-området

667-UV5 filter holmiumoxid upplöst i perklorsyra lämpar sig för att testa fotometrars våglängdsnoggrannhet både i UV- och i synliga området.

Cylindriska kyvetter

En av de viktigaste användningsområdena för cylindriska kyvetter är mätningar av optisk rotation dispersion
i en polarimeter. De kyvetter som används för detta bör vara så fria från dubbelbrytning som möjligt.

Flödeskyvetter

Kontinuerlig mätning av absorbans.

Hellmanex rengöringskoncentrat

Hellmanex, Hellma

Rengöringskoncentrat för rengöring av celler och optiska komponenter.

Kyvetter för extrema temperaturer

Kyvetterna i denna serie är avsedda för tillämpningar där kyvetterna utsätts för extrema temperaturer, tack vare mycket liten värmeutvidningskoefficient av kvarts.

Kyvetter för TDA

Kyvett modell 179 är en speciell typ av kyvetter som används för kontinuerlig flödesmätning enligt TECHNICON-metoden. Under dessa mätningar delas provet i inloppsröret in i segment som är åtskilda av luftbubblor och som därför inte kommer i kontakt med varandra.

Kyvetter med två kammare

Dessa kyvetter används för mätning av en eller två prover tillsammans eller i serie. Skiljeväggen mellan kamrarna mals och poleras på samma sätt som fönstren.

Makrokyvetter, ~3500 µl

Makrokyvetten har blivit standardkyvetten för fotometri. Enligt DIN 58963 är en makrokyvett rektangulär med en inre bredd som är större än 5 mm.

Ratiolab® kyvetter

Kvalitetskyvetter från ratiolab® för engångsbruk. Glasklar polystyren (PS) eller i polymetylmetaakrylat (PMMA). Våglängdsområde: 340 till 900 nm (PS) 300 till 900 nm (PMMA).

Temperaturkontrollerade kyvetter

Temperaturkontrollerade kyvetter används främst inom klinisk kemi, där det är nödvändigt att bibehålla en specifik och konstant temperatur under mätningen av ett prov.

Ultramikrokyvetter, ~5 - 160 µl

En ultramikrokyvett är en rektangulär kyvett som delas in i olika typer; Ultramikrokyvetter 105,200-105,204 och Ultramikrokyvetter 105,210 och 105,211

Aneroba kyvetter

Cellerna i denna serie kan förslutas lufttätt, eller tillåta mätning utan luft. Alla celler i denna grupp har standardyttermått så att de passar in i alla vanliga spektrofotometrar.

Dye-laser kyvetter

Dye-laser kyvetter används i en dye-laser för att hålla färgämnet i vilken laserljus produceras. Eftersom det finns i den optiska resonatorn måste kyvetten uppfylla högsta optiska specifikationer.

Halvmikrokyvetter, ~1400 µl

Halvmikrokyvetter är rektangulära kyvetter med en innerdiameter av 4 mm.

Kyvetter enl TECHNICON metoden

Vår kyvettmodell 179 är en speciell typ av kyvett som används för kontinuerliga flödesmätningar enligt TECHNICON-metoden. Under dessa mätningar är provet i inloppsröret indelad i segment som är åtskilda av luftbubblor och som därför inte kommer i kontakt med varandra.

Kyvetter för HPLC

Dessa kyvetter används i läkemedelsindustrin och i kvalitetskontroll för analys av den temporala upplösningen under utsättningen av en aktiv ingrediens (t.ex. i tabletter: TDA - Tablet Dissolution Analysis).

Kyvetter med magnetomrörare

Användningen av magnetomrörare kräver särskild utformning av kyvetten. Basen, som är gjord av svart kvarts eller glas, är utrustad med en cirkulär hålighet för den magnetiska stången.

Kyvetter med tömning

Sugkyvetter är utformade så att provet som skall analyseras kan införas och sugas ut utan att avlägsna kyvetten från fotometern. Sugkyvetter är utrustade med en avtagbar tratt vars stora öppning ger säker och enkel fyllning.

Mikrokyvetter, ~700 µl

En mikrokyvett har en något mindre volym än den hos en semi-mikrokyvett. Det är antingen en rektangulär kyvett med en inre bredd på upp till 2 mm eller en cylindrisk kyvett med en inre diameter på upp till 5 mm.

Synligt ljus - Kalibreringsstandard

Kalibreringssetet består av tre grå glasfilter för kontroll av absorbansnoggrannheten och ett holmium oxidglasfilter för kontroll av våglängdsnoggrannheten.

TrayCell - Mikrocell med fiberoptik

TrayCell är en fiberoptisk mikrokyvett. Den är utformad för mätning av DNA / RNA-prover och möjliggör mycket noggrann analys av ytterst små prover med anmärkningsvärd reproducerbarhet.

TopContent: BusinessArea (8446)
Default.Master