M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Stroboskop

StroboVision
En stroboskop (grekiska för: Strobos - att vrida/vända, skopein - se) används för att göra mycket snabba rörelser synliga. En blixt från stroboskopet belyser ett rörligt föremål för en mycket kort stund. Sekvenser av korta blixtar i mycket snabb följd, uppfattas av det mänskliga ögat som en kontinuerlig bild. Denna stroboskopieffekt är jämförbar med en film: här uppfatts en snabb följd av enstaka bilder som en sammanhållen rörelse

Ett stroboskop används för:

  • att observera snabba men regelbunda rörelser som på grund av hastigheten annars inte kan uppfattas.
  • att bestämma ett skenbart stillastående. (Till exempel rotationshastighetsmätning)
  • att visualisera vid kvalitetskontrollen av snabbrörliga material. (T.ex. ytstruktur eller mönster)
TopContent: BusinessArea (8446)
Default.Master