M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Syremätare

Mätning av syrekoncentration i vatten indikerar mängden fysiskt löst syre i mg/l (ppm). Man kan även mäta syremättnad, då anges den i procent (%). Tillförlitlig och kontinuerlig syremätning har blivit en viktig processparameter när det kommer till övervakning, styrning och energioptimering både inom vattenbehandlingssektorn och processindustrin.

Vi erbjuder ett komplett sortiment av online, lab- och fältinstrument för syremätning från ledande tillverkare. Vi kan erbjuda utrustning med traditionell elektrokemisk mätning enligt SS EN 25814 så väl som optisk syremätning samt restsyremätning i ppb-området . Läs mer på respektive tillverkares hemsida WTW eller Hamilton.

Säkerhetsdatablad kan erhållas genom att maila till växeln: infose@christianberner.com

TopContent: BusinessArea (8446)
Default.Master