M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Vattenprovtagare

En automatisk vattenprovtagare tar kontinuerligt prover på exempelvis avloppsvatten för senare analys på lab. För representativ provtagning kan provtagaren styras mot ett visst flöde i anläggningen.

Provtagarna kan utformas enligt önskemål, ofta med temperaturkontroll för att lagras i +4°C med hjälp av kylskåp. Provtagaren kan även kompletteras med dosering av konserveringsmedel.

Se översikt av Efcon vattenprovtagare

TopContent: BusinessArea (8446)
Default.Master