M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Droppavskiljare

I alla processer där gas och vätska kommer i kontakt såsom absorption torn, skrubbrar, knockout trummor och förångare, där upptar gasen en viss mängd vätska i form av droppar som kan bland annat orsaka ineffektiva processer och skador på efterföljande utrustning.

Vi erbjuder droppavskiljare för gas-vätskeseparation och dessa finns i en rad olika material som metaller och plaster för ett brett spektrum av applikationer.

TopContent: BusinessArea (8478)
Default.Master