M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Pulver & Torkteknik

Blanda, sikta, mala, transportera eller torka

Ett pulver eller torrt bulkmaterial kan ha många skepnader och egenskaper – ibland helt avgörande för funktionen. Oavsett om du behöver blanda eller sikta, mala eller kompaktera, torka eller väta så hjälper vi dig att hitta rätt processlösning för dina behov.

Produktområdet omfattar maskiner och processutrustning till ett flertal av marknadens branscher men är störst inom livsmedels-, läkemedels-, kemi-, mineral-, massa- och pappersindustrin.

Komplett produktionslinje

Vår uppgift är i regel att komplettera eller utöka en redan existerande tillverkningsprocess, men ibland även att hitta rätt process för helt nya produkter. Vi kan erbjuda alla delar för en komplett produktionslinje.

Applikationsområdena är många men vi fokuserar på;

  • Pulverdosering och vägning med bandvågar, gravimetrisk eller volymetrisk dosering eller flödesmätning med massflödesmätare.
  • Pneumatisk- och mekanisk pulvertransport med trycksändare eller pneumatisk vakuumtransport, skopelevatorer eller skruvtransportörer.
  • Pulversiktning och fraktionering med tummelsiktar, vibrationssiktar eller kontrollsiktar.
  • Malning och sönderdelning med siktkvarnar, valskvarnar, hammarkvarnar eller klumpbrytare.
  • Blandning och granulering med ribbon- eller paddelblandare samt valskompaktorer
    torr- eller våtgranulering.
  • Torkning med tekniker som fluid bed, paddeltork, valstork, flash tork eller ringtork.
TopContent: BusinessArea (8476)
Default.Master