M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Säckfyllare

Maskiner med hög viktnoggrannhet för fyllning av pulver och granulat i små och stora säckar. Fyllning av bland annat cement, byggmaterial, kemikalier, livsmedel och djurfoder.

För effektiv tillverkning av högkvalitativa produkter krävs mer än enskilda maskiner. Vi kan leverera kompletta linjer med fyllare, palletering och inslagning.

TopContent: BusinessArea (8476)
Default.Master