M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Acetalplast, POM

Acetalplast, POM, kända handelsnamn är Delrin = POM-H och Hostaform = POM-C är en termoplast med bra mekaniska egenskaper. Det är ett hårt formstabilt allround plastmaterial, som är mycket lättbearbetat. POM har god kemisk resistens men angrips av starka syror. Användes till en mängd mekaniska detaljer.

Vi levererar halvfabrikat och färdigbearbetade detaljer.

Plasten liknar i flera avseenden polyamid, men är något styvare och hårdare. POM är också mer formbeständig, eftersom den har låg vattenabsorption. POM lämpar sig väl för automatsvarvning och rekommenderas för precisionsdetaljer med snäva toleranser. Materialet bearbetas mest genom formsprutning men kan även strängsprutas,(extruderas), formblåsas och pressas.

Några vanliga användningsområden är:

  • kugghjul
  • remskivor
  • pumphjul
  • glidlager
  • bussningar och en mängd andra finmekaniska detaljer.

Utmärkande egenskaper:

  • Starkt, hårt, styvt
  • Låg friktion
  • Lätt att bearbeta
  • Elektriskt isolerande
  • Brett temperaturområde 
TopContent: BusinessArea (8447)
Default.Master