M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Matrox®

Matroxsortimentet består av polymertekniska plaster som löser friktion- och slitageproblem. Matrox karaktäriseras av exceptionellt låg friktion, enastående slitstyrka, hög slagstyrka, utmärkt kemikaliebeständighet och överlägsen prestanda vid krävande applikationer.

Användningsområden:

Matrox har speciellt utvecklats för bulkmaterialhantering och gruvindustrin för att minska de typiska flödesproblemen för bulkmaterial i behållare, trattar, rännor, lastbilsflak och andra applikationer.

  • Gruvdrift
  • Transport
  • Lagring och hantering
  • Bearbetning
  • Bulkmaterialhantering
TopContent: BusinessArea (8447)
Default.Master