M.M: ReferencePageTemplate
ReferencePageTemplate (ProductGroupReference)

Vätskeblandning

Inom detta området har vi ett stort urval av olika typer av blandare samt mer avancerad blandningsutrustning. Från enkla komponenter till kompletta anläggningar och system för satsvisa eller kontinuerliga processer.

Se även under produktgrupperna Dispergering och homogenisering och Vakuumprocessblandare för ytterligare information.

produkter (13 st)

Blandningsdysor (Körting)

Blandningsdysor för blandning i tank m.m.

Omrörare - typ DFF

För Livsmedel och bryggerier, kosmetiska och parfym, kemisk och petrokemisk industri, färg- och lackindustri. Omrörningen kan utföras i mindre behållare med en volym på 60-220 liter med ett 2 "-bunge hole utan krånglig överföring till andra behållare.

Omrörare - typ DFT

För livsmedels- och dryckesindustri, kosmetisk industri, kemisk och petrokemisk industri, färg- och lackindustri, vattenbehandling. Hela omrörningsprocessen kan slutföras direkt i one-way behållare med volym 500 - 1500 liter, utan omfattande fyllstationer.

Omrörare - typ GT

Särskilt lämpad för intensiv omrörning och upplösning inom vattenrening och kemisk, läkemedels- och dryckesindustri. Omröraren är monterad antingen på en fläns fäst på en tvärgående balk, en fläns fixerad på själva behållaren, en väggstativ eller på ett stativ.

 

Omrörare - typ KR120

Små omrörare i serie KR 120 är bäst lämpade för reningsverk och vid omrörning av vätskor med låg viskositet upp till 750 liter. Huvudsakliga egenskaper är en enkel användning, dess låga vikt och robusthet i dagligt bruk.

Omrörare - typ SG

Kan användas både i öppna eller slutna trycklösa behållare och med en omröraraxeltätning i tryck eller vakuumbehållare. De är särskilt lämpliga för mild eller låghastighetsomrörning vid ca 40-110 rpm beroende på processen. Omröraraxels tätning är vald för att passa driftskraven.

Statisk mixer

Statiska mixrar för blandning av vätskor, gaser och dispersioner.

Omrörare - typ DF

Omrörare typ DF passar bäst för användning i reningsverk och vid omrörning av vätskor med låg viskositet. Denna serie är inte lämplig för genomströmningssystem. DF-seriens huvudsakliga fördelar är dess enkla användning, låga vikt och robusthet i dagligt bruk.

Omrörare - typ DFH

Särskilt avsedd för intensiv omrörning och upplösning av media inom kemisk, läkemedels- och dryckesindustri. Omröraren är antingen monterad på en fläns fäst på en tvärgående balk, en fläns fixerad på själva behållaren, en väggstativ eller på ett stativ.

Omrörare - typ FG

Kan användas både i öppna eller slutna trycklösa behållare och med en omröraraxeltätning i tryck- eller vakuumbehållare. De är särskilt lämpliga för skonsam omrörning vid ca 40-90 rpm beroende på processen. Omröraraxelns tätning är vald för att passa processkraven.

Omrörare - typ HM

Omrörare från HM-serien passar för alla applikationer. De lämpar sig särskilt för snabb och intensiv omrörning och upplösning. Omrörarna kan användas manuellt eller fixeras vid behållaren med ett fäste. De kan även monteras till ett väggstativ eller ett stativ.

Omrörare - typ SD

SD-serien rekommenderas för olika processer med varierande viskositet och tankstorlekar. Omröraren är antingen monterad på en fläns fixerad vid en tvärgående balk, en fläns fäst på behållaren, eller oberoende av behållaren, på en väggstativ eller ett stativ.

Pulvermixer

Pulvermixer, Fristam Pumpen

Fristam har utvecklat en flexibel pulverblandare med en dispergeringsutrustning som grundstomme. Utrustningen är speciellt anpassad för blandning/dispergering av svårlösliga pulver i vätska.

TopContent: BusinessArea (8444)
Default.Master