M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Christian Berner AB i samarbete med Jönköping Energi Biogas AB

Teknikföretaget Christian Berner AB levererar ett foder vilket används i skruvtransportörer som matar in matavfall för tillverkning av slurry. Slurryn används vid framställning av biogas. Jönköping Energi Biogas AB har beställt produkten, som bland annat kommer bidra till lägre underhållskostnader. 

Läs hela pressmeddelandet >

TopContent: Reference (49757)
Default.Master