M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Christian Berner AB levererar fyllningslinje för fyllning av IBC-behållare till Dow Sverige AB i Landskrona

När Dow Sverige AB i Landskrona flyttar fyllningsprocessen av sina IBC-behållare till Sverige, väljer de teknikhandelsföretaget Christian Berner AB som leverantör. Leveransen har ett ordervärde av cirka 1,1 miljoner kronor och lösningen bidrar till lägre transportkostnader, mindre miljöpåverkan och ökat mervärde för bolagets kunder.

Läs hela pressmeddelandet >

TopContent: Reference (50300)
Default.Master