M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Christian Berner AB säkerställer rent dricksvatten till invånarna i Kristianstad kommun

Kristianstad kommun installerar UV-aggregat för dricksvattenrening efter att ett flertal invånare i Everöd insjuknat i magsjuka på grund av föroreningar i det kommunala dricksvattnet. Prover tyder på att det är Caliciviruset som spritts i vattnet, alltså vinterkräksjukan, och man har även funnit koliforma bakterier i vattnet. 

Läs hela nyheten > 

TopContent: Reference (49753)
Default.Master