M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Christian Berner hjälper Kraftringen AB till minimerad miljöpåverkan

Kraftringen AB har lagt ribban mycket högt för sitt nya kraftvärmeverk i Örtofta i Skåne vad gäller att minimera utsläppen till vatten och luft.
Man återvinner också  kondensat som efter en reningsprocess används som spädvatten i ång- och matarvattencykeln, i meningen att reducera vattenåtgång och utsläpp.

Vi har för detta levererat stationära mätningar för pH, konduktivitet, ammonium och suspenderat material i utgående vatten till bl a filtrering och recipient.
I samband med detta utbildade Christian Berner också  kemi- och driftspersonal vid 3 st tillfällen för att skapa säkerhet i jobbet med skötsel och handhavande av dem.

Vi tackar för förtroendet!

TopContent: Reference (34052)
Default.Master