M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Domsjö Fabriker köper Spraytork av GEA Niro

Domsjö Fabriker AB, som f n genomför ett stort investeringsprogram i sitt bioraffinaderi, har valt Niro A/S som leverantör av spraytork för lignosulfonat. Idag producerar Domsjö Bioraffinaderi lignosulfonat endast i flytande form, men med ökad efterfrågan på exportmarknaden samt utökad produktionskapacitet så vill man också kunna producera torr produkt. Niro A/S är en världsledande leverantör av spraytorkar och levererar ca 100 anläggningar årligen i varierande storlekar.
Spraytorken kommer att tas i drift i slutet av 2008 och skall ha en kapacitet på 55 000 ton torr lignosulfonat per år. Med flera pilotförsök på Niros testcenter i Köpenhamn har anläggningen optimerats för Domsjö Bioraffinaderis produkter. Anläggningen har också anpassats för att vara flexibel för olika energikällor, givetvis biobränslebaserade, och ge en effektiv värmeåtervinning.

Se mer om Domsjö Bioraffinaderi

TopContent: Reference (15880)
Default.Master