M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Domsjö installerar en andra spraytork

GEA Niro får förnyat förtroende av Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker att leverera även den andra spraytorken för Lignin. Domsjö Fabriker beslutade för hösten 2010 att gå igång med nästa steg i investeringsprogrammet, där en andra spraytork utgör en viktig
komponent. Förutom mer kapacitet ger det också möjlighet att parallellt producera nyutvecklade produkter. Efterfrågan hittills har varit god och erfarenheterna på GEA Niros spraytork likaså.

- Vi köper en funktion, inte bara utrustning, och behöver en leverantör som kan ta ansvar även för utbildning av personal, kapacitet och produktens kvalitet. Vi bedömer att GEA Niro har kompetens och erfarenhet att möta våra krav, säger Bengt Joensson, affärsområdeschef
för ligninverksamheten.

Den nya spraytorken kommer att tas i drift i slutet av 2011 och skall ha en kapacitet på 55000 ton torr lignosulfonat per år. Med flera pilotförsök på Niros testcenter i Köpenhamn har anläggningen optimerats för Bioraffinaderiets produkter. Anläggningen har också anpassats för att vara flexibel för olika energikällor, givetvis biobränslebaserade, och ge en effektiv värmeåtervinning.

GEA Niro är en världsledande leverantör av spraytorkar med säte i Köpenhamn och levererar ca 100 anläggningar årligen i varierande storlekar. I SveriGe representeras GEA Niro av Christian Berner AB.

För mer information kontakta Bengt Joensson på Domsjö Fabriker eller Daniel Frosterud på Christian Berner AB (GEA Niro representant) eller på tel 031-3366914

TopContent: Reference (15878)
Default.Master