M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

GEA Pharma Systems kontinuerliga processteknik stöder AstraZenecas fortsatta investeringar i R&D

AstraZeneca är en pionjär inom utvecklingen av kontinuerlig produktion av fasta doser (tabletter). För att ytterligare förstärka sina möjligheter att tillverka för kliniska prövningar har de nyligen investerat i en kontinuerlig våtgranuleringsutrustning, ConsiGmaTM25, från vår partner GEA Pharma Systems.

Våtgranuleringsenheten ska användas för utveckling av nya läkemedel och också för att producera material för kliniska prövningar. AstraZeneca utvecklar nya formuleringar och tillverkar material för globala kliniska prövningar i forskningsenheten i Mölndal. Produktion i större skala överförs till AstraZenecas kommersiella produktionsenheter.

För mer information:

Daniel Frosterud
031-33 66 914
daniel.frosterud@christianberner.com

TopContent: Reference (29560)
Default.Master