M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Helsinki Music Hall väljer Sylodyn

Nya Musikhuset i Helsingfors har valt SYLODYN® som stomljudsisolering. Hela konsertsalen blir upplagt på elastiska mattor för att minimera ljudstörningar till den känsliga lokalen.

Musikhusets konsertsal får bl.a. 1 700 platser och kommer också att inrymma Sibelius-Akademins musikbibliotek. Musikhuset kommer att ha en totalyta på ca 36 000 m2. De totala kostnaderna beräknas till 140 miljoner euro.

Projektet, som började utvecklas år 1994 i samverkan mellan Sibelius-Akademin, Helsingfors stadsorkester och Radions symfoniorkester, inleddes i juni 2006 och ska enligt tidsplanen stå klart under våren 2011.

För mer information kontakta Tuomas Laitinen (tuomas.laitinen@christianberner.com) eller Tony Johansson (tony.johansson@christianberner.com).

TopContent: Reference (15894)
Default.Master