M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Nordic Sugar installerar inline tömning, dosering och blandning av aktivt kol

Nordic Sugar  i Arlöv använder en hel del aktivt kol i sin process men hade tidigare problem med för mycket manuell hantering från storsäckarna samt besvärande damning. Vid försök att dosera och blanda i tank visade det sig att det finfördelade pulvret var svårt att lösa upp i blandningstanken.

Paketlösning med säcktömning, dosering och inline mixning

Nordic Sugar vände sig till Christian Berner för att få hjälp med att hitta en bättre lösning. Vårt förslag var att göra en paketlösning med säcktömning, dosering och inline mixning av pulvret. Efter att Nordic Sugar hyrt en testanläggning en kort period bestämde man sig omgående att satsa på konceptet. Anläggningen installerades i början av 2013 och har uppfyllt önskemålen. Den visade sig ta bort damningsproblematiken, rationalisera hanteringen samt ge en färdig brukslösning av ett väldispergerad och vätad blandning av kol i vatten.

Enkel hantering och homogen kolblandning

"Vi är helnöjda med konceptet som löste problematiken, vi har idag en enkel hantering, inget koldamm i lokalen och en homogen kolblandning som vi kan använda direkt" säger Ulf Landström, projektledare på Nordic Sugar. "Vi uppskattar också att Christian Berner kunde få oss fundera i andra banor och erbjuda oss att testa konceptet, det gjorde beslutsprocessen enklare och snabbare".

Installationen består av en EMDE säcktömmare med telfer för att hissa upp säcken, med en ventilerad anslutning för utloppsstosen. Pulvret doseras med en Coperion K-tron volymetrisk doserare kontinuerligt ner i en Fristam pulvermixer bestående av en transportpump och en mixerpump. Systemlösningen kan användas i många applikationer där pulver skall blandas och homogeniseras i vätska, t ex för mjölkpulver, salter, förtjockningsmedel m.m.

För mer information:

Claes-Ove Nilsson
031-33 66 943
claes-ove.nilsson@christianberner.com

Peter Olofson
031-33 66 918
peter.olofson@christianberner.com

TopContent: Reference (29503)
Default.Master