M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Körting vakuumsystem till SunPines talloljefabrik

Den nya anläggningen för konvertering av tallolja till FAME för vidareförädling till biobränsle är under uppförande i Piteå - Christian Berners partner Körting GmbH levererar två vakuumsystem för evakuering av en destillationskolonn och en stripper. Vakuumsystemet består av flera ångejektor i serie och skapar ett kontinuerligt vakuum på endast ett par mbar absoluttryck.

Produkten FAME (Fatty Acid Methyle Esther) kommer att skeppas till Preems raffinaderi i Göteborg för ytterligare raffinering och inblandning i diesel.

Mer info om vakuumsystem

Mer info om förestring av fettsyror

TopContent: Reference (15889)
Default.Master