M.M: ProductBasePageTemplate
ProductBasePageTemplate

Kraftig energibesparing på Stora Enso Kvarnsvedens raffinörer

Stora Enso Kvarnsveden har beslutat att installera Körting Termokompressorer på bruket i syfte att minska förbrukningen av färskånga till dubbeldiskraffinörerna.

Genom att höja prestandan hos ångan som produceras i malhuset på raffinören har man kunnat sänka behövet av färskånga med närmare 70%. Detta innebär en stor besparing, både för miljön och ekonomin.

Stora Enso Kvarnsveden skapade den första idén och har i samarbete med Christian Berner utvecklat en unik systemlösning. Den höga energibesparingen genom lägre förbrukning av högtrycksånga och återvinningen av lågtrycksångan har visat sig ge mycket positiva effekter.

"Vi installerade en Körting termokompressor i höstas för att pröva idén och resultatet visade tydligt att vi kan göra stora besparingar på drivångan samtidigt som vi förbättrar driften i övrigt." säger projektledaren Torbjörn Holten, Stora Enso Kvarnsveden.

Installation av samtliga termokompressorer kommer att ske under våren/sommaren 2011.

TopContent: Reference (15891)
Default.Master